Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12836
Title: Wyobraźnia ontologiczna - przekraczanie metodologicznego solipsyzmu a obietnica badań interdyscyplinarnych
Authors: Nowak, Andrzej W.
Keywords: wyobraźnia ontologiczna
zwrot ontologiczny
solipsyzm metodologiczny
interdyscyplinarność
fronesis
teoria aktora-sieci
Issue Date: 2013
Citation: AVANT wol. IV, nr 2/2013, s. 338-362
Abstract: Niniejszy tekst wprowadza pojęcie wyobraźni ontologicznej. Stanowi on pró- bę scalenia dwóch tradycji: socjologii krytycznej ze studiami nad nauką i technologią – STS (wraz z Teorią Aktora-Sieci – ANT). Przez przeciwstawienie obu tych tradycji intelektualnych staram się pogodzić humanistyczną wrażliwość etyczno-polityczną z posthumanistyczną przenikliwością ontologiczną. Wychodzę z założenia, że współczesny świat potrzebuje nowej ontologii spo- łecznej i opartej na niej nowej teorii krytycznej w celu przezwyciężenia przyjmowanej nieświadomie, modernistycznej „plasterkowej” wizja ontologii społecznej. Jestem przekonany, że potrzebujemy nowych ujęć ontologii tego, co społeczne, oraz dyspozycji badawczej, którą nazywam wyobraźnią ontologiczną.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12836
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrzej-W-Nowak-Wyobraznia-ontologiczna.pdf281.35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.