Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12844
Title: The Union for the Mediterranean in the policy of France and Germany
Other Titles: Unia dla Śródziemnomorza w polityce Francji i Niemiec
Authors: Koszel, Bogdan
Keywords: France
Germany
Union for the Mediterranean
European Union
Francja
Niemcy
Unia dla Śródziemnomorza
Unia Europejska
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 8/2014, s. 63-80.
Abstract: The Union for the Mediterranean, established in 2008 by France, was intended to strengthen French influence in the region. After Germany intervened, this exclusively French project was expanded to encompass the entire European Union, which provided financial support from the European Neighbourhood Policy. The immense political, economic and social problems facing the south of the Mediterranean prevented the Union for the Mediterranean from operating efficiently there. Under the circumstances of the crisis in the euro zone, and after the Arab revolutions, France and Germany intend to continue to support the democratisation process in the region and they have come up with numerous initiatives, especially in the field of energy, cross-cultural dialogue and educational projects. They also support measures to combat terrorism and curb illegal immigration into the European Union.
Utworzenie przez Francję w 2008 r. Unii dla Śródziemnomorza miało ugruntować jej wpływy na obszarze Morza Śródziemnego. Wskutek interwencji Niemiec ekskluzywny projekt francuski rozciągnięty został na całą Unię Europejską, która wsparła ją środkami finansowymi z programu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Olbrzymie problemy polityczne, gospodarcze i społeczne występujące w obszarze południowej części Morza Śródziemnego uniemożliwiły Unii dla Środziemnomnorza skuteczne działania. W warunkach kryzysu strefy euro i po rewolucjach arabskich Francja i Niemcy zamierzają nadal wspierać proces demokratyzacji tego regionu i występują z licznymi inicjatywami, zwłaszcza w dziedzinie energetyki, dialogu międzykulturowego i programów edukacyjnych. Wspierają działania na rzecz walki z terroryzmem i ograniczenia nielegalnej emigracji do Unii Europejskiej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12844
DOI: 10.14746/rie.2014.8.5
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 8/2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
063-080.pdf109.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.