Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12846
Title: Złoża gazu ziemnego we wschodniej części Morza Śródziemnego: implikacje dla Cypru
Other Titles: Natural gas fields in the Eastern Mediterranean: the implications for Cyprus
Authors: Osiewicz, Przemysław
Keywords: Cypr
gaz ziemny
LNG
Turcja
wydobycie
Cyprus
natural gas
Turkey
output
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 8/2014, s. 93-104.
Abstract: Odkrycie wielkich złóż gazu ziemnego we wschodniej części Morza Śródziemnego stanowi szansę nie tylko na powszechne wzbogacenie, wzrost wolumenu inwestycji czy zwiększenie liczby miejsc pracy, ale może przyczynić się także do wzrostu regionalnego bezpieczeństwa i stanowić zachętę do uregulowania dotychczasowych sporów. Jest też druga strona medalu. Kwestia eksploatacji złóż może wywoływać nowe spory lub nawet doprowadzić do konfliktu. W przypadku złóż cypryjskich oba scenariusze są nadal prawdopodobne. Nieuregulowany problem polityczny wpływa bowiem pośrednio na kwestie energetyczne, zwłaszcza możliwości inwestycyjne związane z późniejszym przesyłem. Kluczową rolę odgrywają trzy strony: 1) Republika Cypryjska, która de facto jest państwem podzielonym i administrowanym jedynie przez Greckich Cypryjczyków; 2) nieuznawana przez społeczność międzynarodową, za wyjątkiem Turcji, Turecka Republika Północnego Cypru – państwo Tureckich Cypryjczyków oraz 3) Turcja. Celem niniejszego rozdziału jest zbadanie wpływu kwestii energetycznych na pozycję Cypru w regionie, jego sytuację gospodarczą oraz negocjacje pomiędzy Greckimi i Tureckimi Cypryjczykami.
The discovery of large gas fields in the Eastern Mediterranean has resulted in new opportunities in the region, i.e. an increase in investment, in trade turnover as well as in the number of jobs. As far as the political aspects are concerned, such wealth and development potential can encourage politicians to seek peaceful resolutions to international disputes. Yet new resources can also mean new problems, for example, if states begin to compete for them, or for a fair share of income. In the case of Cyprus, both scenarios seem probable. The unsettled dispute affects energy issues, for example, blocking some proposed solutions with regard to gas transit. We can observe three main parties in the dispute, namely (1) the Republic of Cyprus, (2) the Turkish Republic of Northern Cyprus and (3) Turkey. The main aim of the paper is to analyse the influence of energy issues on the position of Cyprus in the region, as well as the Cypriot economic situation and the ongoing negotiation process between both Cypriot communities.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12846
DOI: 10.14746/rie.2014.8.7
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)
Rocznik Integracji Europejskiej, 8/2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
093-104.pdf90.07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.