Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12853
Title: Eurokrise ohne Ende – Was nun?
Other Titles: Euro crisis without end – what now?
Authors: Matthes, Helmut
Keywords: European Union
crisis in the euro zone
Unia Europejska
kryzys finansowy strefy euro
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 8/2014, s. 7-17.
Abstract: Autor w artykule przedstawia tezę, że kryzys strefy euro państw członkowskich Unii Europejskiej nie został przezwyciężony i nadal należy liczyć się z jego potencjalnymi zagrożeniami. Autor w swojej analizie skoncentrował się na przyczynach kryzysu, podejmowanych środkach ratunkowych i obecnie trwającej dyskusji na temat metod jego zwalczania. Wskazując na dużą rolę Niemiec w tym zakresie, autor postuluje szereg konkretnych środków, które powinny zostać powzięte (m.in. budowa unii politycznej, unia bankowa, ścisłe powiązanie polityki gospodarczej z polityką monetarną), które pomogą przywrócić zaufanie do europejskiego pieniądza i strefy euro.
The author of the paper claims that the crisis of euro zone member states has not been overcome and continues to pose potential threats. The analysis is focused on the reasons for the crisis, the emergency measures applied and the current discussion on the methods to overcome it. The author emphasises the role of Germany in this respect and presents a range of concrete measures that should be applied (such as the gradual emergence of a political union, banking union and developing a tight relation between economic and monetary policy) to restore trust in the European currency and the euro zone.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12853
DOI: 10.14746/rie.2014.8.1
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 8/2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007-018.pdf76.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.