Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12855
Title: Jak badać teksty staropolskie
Editors: Mika, Tomasz
Rojszczak-Robińska, Dorota
Stramczewska, Olga
Keywords: Wacław Twardzik
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Rys
Citation: Jak badać teksty staropolskie pod redakcją Tomasza Miki, Doroty Rojszczak-Robińskiej, Olgi Stramczewskiej. Poznań: Wydawnictwo Rys, 2015, s. 246
Series/Report no.: Staropolskie Spotkania Językoznawcze;1
Description: W maju 2014 roku odbyła się w Poznaniu konferencja Jak badać teksty staropolskie, zorganizowana przez Zakład Historii Języka Polskiego Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. […] Okazało się, że na tytułowe pytanie konferencji: Jak badać teksty staropolskie, jest tyle odpowiedzi, ilu badaczy. Różne są – oczywiście – metody analizy tekstów dawnych, ale przede wszystkim różne są cele procedur: od poznania samego tekstu i jego odrębności, przez charakterystykę wyodrębnionych na wiele sposobów obszarów tekstu, po opis systemu, gdzie tekst traktowany jest jako źródło struktur czy form. Podczas konferencji szukano w tekstach i tego, co osobliwe, jednostkowe, i tego, co reprezentatywne (dla gatunku, kręgu kulturowego, odmiany języka czy całego systemu). Skupiono się wreszcie na ograniczeniach i czynnikach, które w wypadku badania w sposób szczególny trzeba brać pod uwagę. […] Konferencją uczczono pamięć zmarłego w 2014 r. Profesora Wacława Twardzika, który w swoich tekstach niejeden raz stawiał kluczowe dla poznańskiego sympozjum pytanie: „Jak badać teksty staropolskie” i odpowiadał na nie: „uważniej aniżeli dotychmiast”.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12855
ISBN: 978-83-63664-66-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Staropolskie Spotkania Językoznawcze - tom 1 - książka.pdf4.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons