Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12858
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBorowiec, Karolina-
dc.contributor.editorMika, Tomasz-
dc.contributor.editorRojszczak-Robińska, Dorota-
dc.contributor.editorStramczewska, Olga-
dc.date.accessioned2015-03-27T13:19:30Z-
dc.date.available2015-03-27T13:19:30Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationW: Staropolskie spotkania językoznawcze. Jak badać teksty staropolskie, pod red. T. Miki, S. Rojszczak-Robińskiej, O. Stramczewskiej, Poznań 2015, s. 19-38.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12858-
dc.description.abstractArtykuł jest próbą przyjrzenia się dotychczasowym, utartym w nauce poglądom dotyczącym kilku zabytków (pieśni Cantilena inhonesta, legendy o świętej Dorocie, najstarszych drukowanych modlitw polskich), które powstały (lub domniemywa się, iż mogły powstać) na XV-wiecznym Śląsku i w stosunku do których wykazywano znaczną zależność od języka czeskiego lub tekstów czeskich. Analizując wcześniejsze opracowania, autorka zwraca uwagę na pojawiające się w opisie zabytków słownictwo wartościujące oraz swoisty „polonocentryzm” badaczy, będący wynikiem sytuacji historyczno-politycznej panującej w latach powstawania edycji oraz opracowań, a także postawy patriotycznej. Jednocześnie autorka zwraca uwagę na konieczność przeprowadzenia nowych badań języka zabytków, oderwanych od dyskusji nad polskością Śląska, postulując traktowanie ich jako tekstów średniowiecznego pogranicza polsko-czeskiego.pl_PL
dc.description.abstractThe article is an attempt to look at the wide-spread beliefs on a few texts (Cantilena inhonesta, the legend of the Holy Dorothy and the oldest printed Polish prayers) that were created (or it is presumed that they were written or printed) in the fifteenth-century’s Silesia and which are considered of being related to Czech texts or Czech language. By analyzing previous studies, the author draws attention to evaluative vocabulary appearing in the description of these texts and peculiar “polonocentric” researchers’ attitude—the result of historical and political situation in Poland in the years the editions of these texts were published, as well as researchers’’ patriotic attitudes. The author also suggests the necessity of new language studies of these relics, separated from the discussion of the Polish character of Silesia, and postulates treating those relics as the texts of medieval Polish-Czech border.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo "Rys"pl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectśredniowieczny Śląskpl_PL
dc.subjectliteratura pograniczapl_PL
dc.subjectjęzyk pograniczapl_PL
dc.subjectXV-wieczny Śląskpl_PL
dc.subjectwartościowanie w naucepl_PL
dc.subjectwielojęzycznośćpl_PL
dc.subjectmedieval Silesiapl_PL
dc.subjectborderlandspl_PL
dc.subjectmultilingualismpl_PL
dc.subjectOld-Polish languagepl_PL
dc.titleDwujęzyczność pisarza i tekstu na średniowiecznym Śląsku. Rekonesanspl_PL
dc.title.alternativeBilingualism of the writer and the text in medieval Silesia. Reconnaissancepl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeRozdział z książkipl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do druku_Dwujęzyczność pisarza i tekstu na średniowiecznym Śląsku. Rekonesans_Karolina Borowiec.pdf444.92 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons