Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13064
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPuppel, Stanisław. Promotor-
dc.contributor.authorWiśniewska, Marta-
dc.date.accessioned2015-05-26T07:39:48Z-
dc.date.available2015-05-26T07:39:48Z-
dc.date.issued2015-05-26-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/13064-
dc.descriptionWydział Neofilologiipl_PL
dc.description.abstractRozprawa poświęcona jest zagadnieniu kształtowania umiejętności komunikacyjnych dziecka w środowisku domowym. Pracując w szkole w poznańskiej dzielnicy Wilda (gdzie często występują ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, patologia, alkoholizm, niepełne rodziny) autorka poznała i obserwowała dzieci mające trudności komunikacyjne z powodu niedostatku opieki rodziny. Główną tezą pracy jest stwierdzenie, że im więcej pozytywnego oddziaływania na dziecko wykazują rodzice (dobre wykształcenie rodziców, czas poświęcony na rozmowy i inne zajęcia, sposób spędzania czasu, czytelnictwo, kontrola nad nauką i rozrywką dziecka – komputer i telewizja, zauważanie problemów językowych dziecka) tym lepiej rozwijają się umiejętności językowe i komunikacyjne dziecka. Omówiono pojęcia i terminy związane z komunikacją, teorie dotyczące środowiska domowego, komunikację dzieci-rodzice, najważniejsze publikacje badawcze i dzielnicę Wilda. Przebadano 38 dzieci 12-13 letnich i ich rodziców za pomocą kwestionariusza i testu, dane powiązano, przedstawiono wyniki, dane statystyczne i wnioski. Wykazano wprost proporcjonalną współzależność między wielkością i jakością zasobów językowych dziecka a jakością środowiska rodzinnego. Zaprezentowano i wyjaśniono propozycję nowego podejścia teoretycznego do rodzin - rodziny zorientowane na komunikację oraz rodziny niezorientowane na komunikację.pl_PL
dc.description.abstractThe thesis concentrates on the issue of development of children’s communicative abilities in the home environment. While working in a school in Poznań, in Wilda district (with such social problems as: poverty, unemployment, high crime rate, alcohol addiction, etc.) the author observed children who were neglected and thus had lower communication skills. The main thesis states that the more positive influence the parents have (parents’ high education, time spent on conversations and other activities, book-reading, supervision of child’s studying and entertainment – computer and television, observing child’s communicative problems) the better the child’s language and communicative skills develop. The author presented the main theories of communication, home environment, child-parent communication, the most important researches and a description of Wilda. 38 children of 12-13 years old and their parents took part in the research, data was collected by means of a questionnaire and a test, the data was cross-analyzed, presented statistically and conclusions were drawn. The thesis proves a directly proportional relation between the size and quality of children’s verbal skills and the quality of the home environment. The author proposed, presented and explained a new typology of families – communication-oriented families and non-communication oriented families.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectWpływpl_PL
dc.subjectInfluencepl_PL
dc.subjectŚrodowisko domowepl_PL
dc.subjectHome environmentpl_PL
dc.subjectKomunikacjapl_PL
dc.subjectCommunicationpl_PL
dc.subjectDzieckopl_PL
dc.subjectChildpl_PL
dc.titleWpływ środowiska domowego na umiejętności dziecka w zakresie komunikacji werbalnejpl_PL
dc.title.alternativeThe influence of the home environment on the child’s verbal communicative abilitiespl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska, Marta Wiśniewska.pdf
  Restricted Access
3.34 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.