Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13353
Title: Umysł konfabulujący. Analiza kognitywistyczna
Authors: Reuter, Magdalena
Keywords: konfabulacje
fałszywe przekonania
błędne raporty pamięciowe
samooszustwo
samowiedza
pamięć
percepcja
świadomość
epistemologia
filozofia kognitywistyki
filozofia psychologii
filozofia umysłu
ewolucja umysłu
Issue Date: 2015
Citation: Umysł konfabulujący. Analiza kognitywistyczna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015, pp. 146.
Abstract: Książka Magdaleny Reuter jest pierwszą w literaturze polskiej monografią poświęconą problematyce konfabulacji z perspektywy kognitywistycznej. Autorka podejmuje próbę filozoficznego skonceptualizowania i wyjaśnienia zjawiska konfabulacji na podstawie najnowszych wyników nauk empirycznych. W części pierwszej autorka referuje istniejące teorie konfabulacji oraz proponuje jej ulepszoną i poszerzoną definicję. Część druga stanowi charakterystykę filozoficznie ważnych rodzajów konfabulacji (pamięciowych, konfabulacji przy identyfikowaniu innych osób czy samoidentyfikacji) oraz wyjaśnia to zjawisko z perspektywy ewolucyjnej. Ważną rolę w tych rozważaniach odgrywa William Hirstein, który jest zwolennikiem koncepcji epistemicznej, wedle której konfabulacje nie są efektem jedynie zaburzeń pamięci, ale także procesów zdobywania informacji. Autorka rozwija stanowisko Hirsteina: w nowy, bardziej systematyczny i wyczerpujący sposób porządkuje typy konfabulacji, podaje schematy mechanizmów konfabulowania, analizuje konfabulacje niepatologiczne, którym dotąd nie poświęcono uwagi. Magdalena Reuter proponuje też własną koncepcję konfabulacji jako egzaptacji, czyli skutku ubocznego biologicznych mechanizmów adaptacyjnych, w tym przypadku mechanizmów uspójniania obrazu świata, które okazały się ewolucyjnie korzystne.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13353
ISBN: 978-83-62243-73-0
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reuter_Rep.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.