Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13376
Title: Refundacja leków a równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
Other Titles: Reimbursement for medications and equal access to health care
Authors: Lach, Daniel Eryk
Keywords: refundacja leków
ustawa refundacyjna z 12 maja 2011 r.
ustawa zdrowotna z 27 sierpnia 2004 r.
art. 68 ust. 2 Konstytucji RP
reimbursement for medications
Reimbursement Act of 12 May 2011
Health Act of 27 August 2004
art. 68.2 of Poland’s Constitution
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, 2014, z. 1, s. 119-131
Abstract: Przedmiotem opracowania jest przedstawienie zasad dotyczących refundacji leków ustalonych w ustawie refundacyjnej z 12 maja 2011 r. na tle przepisów ustawy zdrowotnej z 27 sierpnia 2004 r. w kontekście konstytucyjnego obowiązku zapewniania obywatelom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Pokazano w nim również dynamiczną realizację tego obowiązku jako przykład działania ustawodawcy prowadzącego do urzeczywistnienia zasady z art. 68 ust. 2 Konstytucji RP.
The author analyses the rules of reimbursement for medications contained in the Reimbursement Act of 12 May 2011, against the background of the regulations of the Health Act of 27 August 2004, in the context of the constitutional duty to provide citizens with equal access to health care services financed from public funds. He also discusses the dynamics of the performance of the above duty as an example of actions of the legislature aimed to satisfy the provisions of art. 68.2 of Poland’s Constitution.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13376
DOI: 10.14746/rpeis.2014.76.1.10
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2014, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10. Daniel Eryk Lach RPEiS 1-2014.pdf302.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.