Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13502
Title: Przegląd piśmiennictwa - Aylwin Pillai, David Heptinstall, Twenty Years of the Habitats Directive: A Case Study on Species Reintroduction, Protection and Management (Dwadzieścia lat dyrektywy siedliskowej: studium przypadku reintrodukcji, ochrony i zarządzania gatunkiem), „Environmental Law Review” 2013, vol. 15, no. 1, s. 27–46.
Authors: Narożniak, Agnieszka
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Studia Prawa Publicznego, 2014, Nr 3 (7), s. 196-197
URI: http://hdl.handle.net/10593/13502
DOI: 10.14746/spp.2014.3.7.15
ISBN: 978-83-232-2822-6
ISSN: 2300-3936
Appears in Collections:Studia Prawa Publicznego, 2014, Nr 3 (7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SPP3(7)2014_przeg_pismiennictwa_wybr_czasop_zagr_Agnieszka_Narozniak.pdf136.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.