Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13516
Title: Sprawozdania i informacje - Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja prawnicza we współczesnej Europie”, Zielona Góra, 30 września – 2 października 2014 r.
Authors: Feja-Paszkiewicz, Anna
Węgrzyn, Justyna
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Studia Prawa Publicznego, 2014, Nr 4 (8), s. 207-212
URI: http://hdl.handle.net/10593/13516
DOI: 10.14746/spp.2014.4.8.16
ISBN: 978-83-232-2828-8
ISSN: 2300-3936
Appears in Collections:Studia Prawa Publicznego, 2014, Nr 4 (8)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SPP 4(8) 2014_sprawozd_infor_Anna_Feja_Paszkiewicz_Justyna_Wegrzyn.pdf135.52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.