Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13567
Title: Natura prawna roszczenia o naprawienie szkody z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych poprzez zapłatę wielokrotności stosownego wynagrodzenia
Other Titles: Legal nature of the claim to redress the damage arising from the breach of intellectual property rights by the payment of multiplicity of the appropriate remuneration
Authors: Siedziako, Justyna
Keywords: naprawienie szkody
compensation for damage
naruszenie praw autorskich
copyright infringement
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2013, nr 3, s. 123-134
URI: http://hdl.handle.net/10593/13567
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2013, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_SIEDZIAKO.pdf597.34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.