Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13572
Title: Ocena Kodeksu zobowiązań w artykułach opublikowanych na łamach ,,Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” w latach 1934-1939
Other Titles: Review of the Code of obligations in the articles published in “Journal of Law, Economic and Sociology” in the years 1934-1939
Authors: Bednarek, Tomasz
Sepełowski, Marcin
Keywords: Kodeks zobowiązań
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
piśmiennictwo prawnicze
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2013, nr 3, s. 7-17
Abstract: Artykuł przedstawia oceny i analizy przepisów Kodeksu zobowiązań w artykułach opublikowanych w latach 1934-1939 na łamach poznańskiego czasopisma prawniczego - ,,Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”. Autorzy analizują artykuły takich prawniczych sław jak prof. Roman Longchamps de Berier, prof. Alfred Ohanowicz , czy też prof. Marceli Chlamtacz. Praca przedstawia też toczące się na łamach pisma dyskusje na temat sposobu wykładni kontrowersyjnych przepisów Kodeksu zobowiązań. Artykuł ukazuje w zarysie wielowątkowość opisów i ocen tego aktu normatywnego. Przeprowadzone badania pozwalają poszerzyć wiedzę o odbiorze Kodeksu zobowiązań przez środowisko naukowe i prawników-praktyków.
The paper presents evaluations and the analyses of the provisions of the Code of Obligations in the articles published in the years 1934-1939 in Poznań legal journal - “Journal of Law, Economic and Sociology”. The authors analyze the articles of such renowned personalities as Professor Roman Longchamps de Berier, Professor Alfred Ohanowicz and Professor Marceli Chlamtacz. The thesis describes also the discussions held in the journal considering the interpretation of controversial provisions of the Code of Obligations. The article presents an overview of multithreaded descriptions and assessments of the normative act. The conducted study allows for expanding knowledge about the acceptance of the Code of Obligations by the academic community and practicing lawyers.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13572
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2013, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_BEDNAREK_SEPEŁOWSKI.pdf207.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.