Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13575
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorChudziński, Bartosz-
dc.date.accessioned2015-07-06T11:05:52Z-
dc.date.available2015-07-06T11:05:52Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationZeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2013, nr 3, s. 39-48pl_PL
dc.identifier.issn2299-2774-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/13575-
dc.description.abstractPrzedmiotem artykułu jest analiza charakteru prawnego uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. W odniesieniu do powszechnie aprobowanej w doktrynie teorii czynności prawnej, omówione zostają takie zagadnienia jak: element oświadczenia woli w uchwałach, podmiot podejmujący uchwałę oraz charakter skutków, jakie wywołuje uchwała. W oparciu o tak zarysowane zagadnienia, przedstawione zostają zarówno poglądy opowiadające się za, jak i przeciw uznaniu uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych za czynności prawne. Konkluzją rozważań jest przyjęcie, że uchwały te stanowią czynności prawne, o ile zmierzają one do wywołania skutków prawnych. Przy czym uznać należy je za czynności prawne charakterystyczne, do których przepisy Kodeksu cywilnego powinny znajdować zastosowanie jedynie odpowiednio.pl_PL
dc.description.abstractThe subject matter of this article is the analysis of the legal nature of the resolutions of general meetings of capital companies. With regard to the theory of legal action commonly acceptable in doctrine, the following issues are discussed: declaration of intent in the resolutions, entity adopting a resolution and the nature of effects caused by a resolution. Based on such a description the author presents both the standpoints for and against the recognition of the resolutions of general meetings of capital companies as legal actions. As a conclusion a statement is made that the resolutions constitute legal actions as far as they are intended to have legal consequences. However, they should be deemed specific legal actions to which the provisions of the Civil Code shall apply accordingly only.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectuchwałapl_PL
dc.subjectzgromadzeniepl_PL
dc.subjectczynność prawnapl_PL
dc.titleCharakter prawny uchwał zgromadzeń spółek kapitałowychpl_PL
dc.title.alternativeLegal nature of the resolutions of general meetings of capital companiespl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2013, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04_CHUDZIŃSKI.pdf587.4 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.