Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13636
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKwiek, Marek-
dc.date.accessioned2015-07-09T11:41:49Z-
dc.date.available2015-07-09T11:41:49Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationPierwsza Ogólnopolska Konferencja Badaczy Szkolnictwa Wyższego, UAM w Poznaniu, 24 czerwca 2015pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/13636-
dc.description.abstractMłoda polska kadra akademicka wykazuje odmienne akademickie zachowania i postawy niż ich starsi koledzy: pracuje inaczej i inaczej myśli o istocie swojej pracy. W przebadanych 10 systemach zachodnioeuropejskich młodzi naukowcy są znacznie bardziej skupieni na badaniach i spędzają na badaniach o wiele więcej czasu. Niezróżnicowany, skoncentrowany na kształceniu, niekonkurencyjny międzynarodowo i pół-feudalny system o niskiej produktywności badawczej – jest badawczo nieefektywny. Chociaż od lat 2009-2012 reformy wyznaczają nowe kierunki zmian strukturalnych w nauce, proces zmiany jest niezwykle powolny. Młodzi naukowcy silnie wspierają przynajmniej najbardziej ogólny kierunek aktualnych transformacji, akceptując zarazem negatywne konsekwencje towarzyszące zmianom w uniwersyteckim ładzie instytucjonalnym i w sposobach finansowaniu nauki (niepewność, konkurencyjność). W dłuższej perspektywie, bez bardziej radykalnego podejścia, konkurencja między systemami zachodnioeuropejskimi a polskim systemem (z młodymi naukowcami o słabym nastawieniu na badania oraz potężnie zaangażowanymi w dydaktykę) - jest w praktyce niewykonalne. Dlatego oczekujemy dalszych reform strukturalnych – podobnie jak w Europie od 20-30 lat: finansowanie (wyższe nakłady i konkurencyjne oraz tradycyjne sposoby alokacji - dotacje) oraz zarządzanie (w tym polityka kadrowa). Dane ilościowe wykorzystywane w niniejszej prezentacji pochodzą z 3704 zwróconych polskich kwestionariuszy badania CAP/EUROAC (globalnego projektu “Changing Academic Profession” oraz europejskiego projektu “Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges”), natomiast dane jakościowe pochodzą z 60 częściowo ustrukturyzowanych wywiadów pogłębionych. Wywiady zostały przeprowadzone rok po zwrocie kwestionariuszy (w 2011 roku), co pozwoliło na ukształtowanie ich stosownie do wstępnych analiz polskich danych ilościowych. Między danymi ilościowymi i jakościowymi występuje oczywiste napięcie, podobnie jak między, z jednej strony, generalizacjami opartymi na deklarowanych danych i percepcją sytuacji zawartej w kwestionariuszach oraz percepcją sytuacji zawartą w ograniczonej liczbie pogłębionych wywiadów z drugiej. Jednak powiązanie obu podejść, a więc wykorzystanie danych ilościowych i jakościowych, wydaje się prowadzić do bardziej zrównoważonych wyników niż każde z nich oddzielnie, zgodnie z metodologią „podejścia mieszanego” w badaniach społecznych (czyli mixed methods research, zob. Caracelli, Greene 1993; Creswell, Plano Clark 2011).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectmłoda kadra akademickapl_PL
dc.subjectpolscy naukowcypl_PL
dc.subjectmłodzi polscy naukowcypl_PL
dc.subjectpolskie uniwersytetypl_PL
dc.subjectpolskie szkolnictwo wyższepl_PL
dc.subjectróżnice międzypokoleniowepl_PL
dc.subjectbadanie kadry akademickiejpl_PL
dc.subjectproduktywność akademickapl_PL
dc.subjectproduktywność naukowapl_PL
dc.subjectumiędzynarodowienie badań naukowychpl_PL
dc.subjectkształcenie i badaniapl_PL
dc.subjectzorientowanie na badaniapl_PL
dc.subjectkadra poniżej 40 latpl_PL
dc.subjectkonkurencjapl_PL
dc.titleRóżnice międzypokoleniowe w pracy naukowej i produktywności badawczej. Czym Polska różni się od Europy Zachodniej?pl_PL
dc.typeMateriały konferencyjnepl_PL
Appears in Collections:Materiały konferencyjne (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiek_Pokolenia_akademickie_Poznan_czerwiec_2015.pdf763.49 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons