Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13670
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNawrocki, Maciej-
dc.date.accessioned2015-07-13T09:46:46Z-
dc.date.available2015-07-13T09:46:46Z-
dc.date.issued2015-05-
dc.identifier.citationKwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia , 2015, nr 1, s. 89-98pl_PL
dc.identifier.issn2084-0403-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/13670-
dc.description.abstractArtykuł przedstawia problematykę kontrwencjonalizacji, tj. przesunięcia określonej kategorii przestępstw do wykroczeń, wprowadzonej ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Wejście w życie tej ustawy w dniu 9 listopada 2013 r. spowodowało konieczność zamiany wielu wykonywanych kar. Przepisy międzyczasowe ustanowione w tej ustawie były jednak nieprecyzyjne i w konsekwencji doprowadziły do wielu rozbieżności w orzecznictwie sadów. Artykuł przedstawia najważniejsze problemy praktyczne, jak również zostało przytoczone aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie.pl_PL
dc.description.abstractThe article presents the problem of partial decriminalization ie. move to a specific category of crime offenses, introduced by Act of 27 September 2013 Amending the Act - Code of Criminal Procedure and some other acts. The entry into force of this Act on 9 November 2013, required to replace many performed penalties. The provisions laid down in the lap Act, however, were imprecise and consequently led to many discrepancies in the case of orchards. The article presents the most important problems, and has been cited Supreme Court's rulings in this regard.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMage.plpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectkontrawencjonalizacjapl_PL
dc.subjectdepenalizacja częściowapl_PL
dc.subjectpartial decriminalizationpl_PL
dc.subjectprzestępstwopl_PL
dc.subjectwykroczeniepl_PL
dc.subjectoffensepl_PL
dc.subjectzamiana karypl_PL
dc.subjectcommutation of the sentencepl_PL
dc.subjectprawo karne wykonawczepl_PL
dc.subjectcriminal law enforcementpl_PL
dc.titleProblematyka kontrawencjonalizacji wprowadzona ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustawpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia , 2015, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf661.33 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.