Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13866
Title: Zastosowanie spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego w analizie specjacyjnej chromu w wodzie techniką sprzężoną HPLC/ICP-MS
Other Titles: Application of isotope dilution mass spectrometry in speciation analysis of chromium in water by HPLC-ICPMS
Authors: Markiewicz, Barbara Magdalena
Advisor: Barałkiewicz, Danuta. Promotor
Keywords: analiza specjacyjna chromu
speciation analysis of chromium
spektrometria mas rozcieńczenia izotopowego
isotope dilution mass spectrometry
HPLC/ICP-MS
zapewnienie jakości wyników oznaczania
quality assurance of analytical measurement results
próbki wody
water samples
Issue Date: 21-Sep-2015
Abstract: Chrom jest pierwiastkiem wzbudzającym duże zainteresowanie w dziedzinie analizy specjacyjnej ze względu na przeciwstawne właściwości jego form chemicznych. Cr(III) uważany jest za niezbędny mikroskładnik odżywczy, gdyż warunkuje prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu, wspomagając metabolizm węglowodanów, tłuszczy oraz białek. Z drugiej strony Cr(VI) wykazuje działanie mutagenne i genotokstyczne, co jest spowodowane jego wysokim potencjałem oksydacyjnym i łatwością dyfundowania przez błony biologiczne tej formy chromu. Zależność pomiędzy stopniem utlenienia chromu a jego toksycznością jest podstawowym powodem dużego zainteresowania analityków metodami umożliwiającymi oznaczanie form specjacyjnych chromu w wodzie. Spośród różnych podejść analitycznych wykorzystywanych do oznaczania form specjacyjnych chromu połączenie wysokosprawnej chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas rozcieńczenia izotopowego z plazmą sprzężoną indukcyjnie (HPLC/ICP-IDMS) jest jedynym, słusznym rozwiązaniem, ponieważ umożliwia uzyskanie najwyższej jakości metrologicznej spójności pomiarowej. Zastosowanie wspomnianej metody definitywnej gwarantuje ponadto uzyskanie wiarygodnych i kompetentnych wyników oznaczania, które są podstawowym wymogiem wprowadzenia nowych uregulowań prawnych.
Elemental speciation has become an essential part of environmental researches due to the varied toxicity of many elements, depending on the chemical form in which they occur. In the case of chromium the toxic effect depends on its oxidation state. It exists in several species of which Cr(III) is considered to be essential nutrient for human body at the trace level, whereas Cr(VI) is thought to be strongly toxic (mutagenic and genotoxic) owing to its high oxidation potential and the ease with which it penetrates biological membrane. Among different analytical methods, in the field of speciation analysis of chromium, the highly qualified definitive method – High Performance Liquid Chromatography Inductively Coupled Plasma Isotope Dilution Mass Spectrometry (HPLC/ICP-IDMS) offers a huge potential to establish the highest quality of metrological traceability. As a definitive analytical method, it can produce exacting quantitative data without the need to apply measurements to a calibration standard. This method yields reliable and competent results which are basic requirements for any projected legislation.
Description: Wydział Chemii
URI: http://hdl.handle.net/10593/13866
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska Barbara Markiewicz.pdf
  Restricted Access
9.4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.