Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13894
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPohl, Łukasz. Promotor-
dc.contributor.authorByczyk, Marcin-
dc.date.accessioned2015-10-08T11:15:40Z-
dc.date.available2015-10-08T11:15:40Z-
dc.date.issued2015-10-08-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/13894-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracji: Zakład Prawa Karnegopl_PL
dc.description.abstractPrzedmiotem rozprawy doktorskiej jest problematyka norm ostrożności w prawie karnym. Autor analizuje ich rolę jako przesłankę odpowiedzialności karnej, stwierdzając, iż stanowią one samodzielny element w strukturze przestępstwa, relewantny dla wszystkich typów czynów zabronionych. Nadto, autor dokonuje teoretyczno-prawnej analizy ich statusu normatywnego, rozważa ich doniosłość jako czynnik rzutujący na sędziowski wymiar kary, wskazuje na historyczne proweniencje tej instytucji oraz odnosi się do postrzegania norm ostrożności w innych porządkach prawnych tudzież w sądowej praktyce stosowania prawa. W wyniku tych rozważań okazuje się, że współczesne pojmowanie norm ostrożności nie jest wolne od szeregu nieścisłości i uproszczeń, przez które to instytucja ta nie jest należycie doceniana i wykorzystywana w prawie karnym jako element służący do ograniczenia zakresu odpowiedzialności karnej.pl_PL
dc.description.abstractThe subject of this scientific dissertation is the question of the norms of cautiousness in the criminal law. The author analyses their significance as premise of the criminal liability, stating that they constitute an independent element in the structure of the crime, relevant for all types of the prohibited acts. Moreover, the author conducts a theoretical analysis of their normative status, considers their significance as the factor influencing the judicial choice and application of the penalty, investigates the historical roots of this institution and discusses the perception of the norms of cautiousness in other legal systems as well as in the polish judicial practice. Those investigations reveal that the current perception of the norms of cautiousness is not free from several major mistakes and shortcomings, due to which this institution is not sufficiently appraised and utilised in the criminal law as an element serving for limiting the scope of the criminal liability.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectnormy ostrożnościpl_PL
dc.subjectnorms of cautiousnesspl_PL
dc.subjectnieumyślnośćpl_PL
dc.subjectobjective imputationpl_PL
dc.subjectobiektywne przypisaniepl_PL
dc.subjectunintentional crimespl_PL
dc.subjectkontratypy pozaustawowepl_PL
dc.subjectconditions of excluding criminal liabilitypl_PL
dc.subjectstruktura przestępstwapl_PL
dc.subjectstructure of the crimepl_PL
dc.titleNormy ostrożności w prawie karnympl_PL
dc.title.alternativeNorms of cautiousness in the criminal lawpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska Marcina Byczyka - wersja ostateczna.pdf6.23 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.