Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13967
Title: Polské vysoké školství: snižování počtu studentů a jeho důsledky
Authors: Kwiek, Marek
Keywords: Polské vysoké školství
Demografický vývoj
Demografické faktory
soukromý sektor
studentů vysokých škol
Issue Date: 2012
Citation: International Higher Education, Number 69, Slovak edition, Fall 2012
Abstract: V blízké budoucnosti se v Polsku očekává největší pokles počtu vysokoškolských studentů v Evropě. Stojí za tím především demografické důvody. Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zpracovala pro Polsko dva scénáře. Podle prvního poklesnou do roku 2025 počty nově zapsaných vysokoškoláků na 55 % stavu v roce 2005, což představuje propad o téměř milion studentů (947 tisíc). Druhý scénář OECD předpokládá podle posledních trendů, že se počty studentů sníží na 65 % stavu z roku 2005, čili klesnou o téměř 800 tisíc studentů (přesněji o 775 tisíc). V Evropě tak razantní snížení počtu studentů, k jakému má dojít v důsledku demografického vývoje v Polsku, nemá obdoby. Předpokládá se, že počty studentů se sníží z 1,82 milionů v roce 2010 na 1,52 milionů v roce 2015; avšak v roce 2020 jich už má být pouze 1,25 milionu. Na koho tento pokles dopadne?
URI: http://hdl.handle.net/10593/13967
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiek_Contraction_Slovakian.pdf108.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons