Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14043
Title: Po katastrofie: Polityczne wykorzystanie traumy zbiorowej 11 września 2001 i Smoleńska w dyskursie medialnym
Other Titles: After the catastrophe: Political use of collective trauma of 9/11 and Smolensk 2010 in media discourse
Authors: Gruszecka, Marta
Advisor: Fabiszak, Małgorzata. Promotor
Keywords: Językoznawstwo
Linguistics
Socjologia
Sociology
Psychologia społeczna
Social psychology
Nauki polityczne
Political science
Issue Date: 26-Nov-2015
Abstract: Niniejsza dysertacja podejmuje problem politycznego użycia traumy zbiorowej w dyskursie medialnym. Badanie skupia się na dwóch wydarzeniach – na atakach terrorystycznych z 11. września 2001 oraz na katastrofie TU-154M w Smoleńsku 10. kwietnia 2010. W dysertacji analizie poddano amerykańskie i polskie teksty prasowe. Rozprawa bazuje na teorii traumy jako zjawiska społecznego, która zakłada, iż trauma zbiorowa jest procesem konstruowanym społecznie, negocjowanym oraz zależnym od uwarunkowań politycznych i historycznych. Przyjmuję również, że dyskurs jest formą praktyki społecznej, jest zjawiskiem dynamicznym, kształtowanym przez relacje społeczne. Za perspektywę badawczą przyjęto podejście dyskursywno-historyczne (Discourse Historical Approach) wpisujące się ramy Krytycznej Analizy Dyskursu (Critical Discourse Analysis). Obok analizy jakościowej zastosowane zostały ilościowe metody badań wywodzące się z językoznawstwa korpusowego oraz nowatorska metoda analizy sieci tekstowych. Zanalizowano teksty zebrane w cztery korpusy – dwa korpusy anglojęzyczne zawierające teksty skupiające się na atakach terrorystycznych z 11. września (pochodzące z The New York Times oraz The Wall Street Journal) oraz dwa korpusy zawierające polskojęzyczne teksty skupiające się na tematyce katastrofy Smoleńskiej (pochodzące z Gazety Wyborczej oraz Naszego Dziennika). W badaniu zaobserwowano szereg perspektyw w reprezentowaniu wyżej wspomnianych wydarzeń. Analiza kontekstu politycznego oraz historycznego pozwoliła wyjaśnić zaobserwowane różnice w reprezentacjach poprzez uwarunkowania polityczne.
The present dissertation investigates the political uses of representations of collective trauma in news media discourse. The study focuses on two events that impacted two collectivities of people – the terrorist attacks on September 11, 2001 and the TU-154M crash in Smoleńsk on April 10, 2010. The dissertation follows a critical approach to discourse analysis in investigating American and Polish news texts. The theoretical foundations of this work are based in the social theory of trauma that sees collective trauma as socially constructed, mediated and influenced by political and historical circumstances. The present study assumes discourse to be part of social practice that is dynamic and shaped by social relations. The main analytical framework applied in the study is the Discourse Historical Approach, which is part of the Critical Discourse Analysis framework. The qualitative analysis is further supplemented by quantitative methods of Corpus Linguistics and a new method of Text Network Analysis. The analysis was conducted on four corpora – two English language corpora focusing on the events of 9/11 (gathered from the New York Times and the Wall Street Journal) and two Polish language corpora focusing on the Smoleńsk crash (gathered from Gazeta Wyborcza and Nasz Dziennik). The analysis revealed several perspectives in representing these events as collectively traumatic. The inclusion of the broad historical and political context provided insight into the political motivation behind these differences.
Description: Wydział Anglistyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/14043
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MGruszecka After the catastrophe 2015.pdf4.18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.