Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14111
Title: Wielkopolscy wojskowi kapelani pomocniczy 1919-1939
Authors: Przybylski, Marek
Issue Date: Feb-2012
Publisher: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu
Citation: M. Przybylski, Wielkopolscy wojskowi kapelani pomocniczy 1919-1939 w: Przegląd Wielkopolski, Poznań 2012, nr. 96, s. 23-29.
Abstract: Wielkopolscy wojskowi kapelani pomocniczy 1919-1939 Streszczenie: Praca opisuje działalność wobec wojska wielkopolskich księży należących do archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w okresie II Rzeczpospolitej. Duszpasterstwo kapelanów pomocniczych stanowiło łącznik między duszpasterstwem wojskowym oraz cywilnym, między państwem oraz kościołem i jako takie wpływało na postrzeganie wojska w garnizonach oraz integrowało jednostkę wojskową z społecznościami lokalnymi.
The pastoral work of auxiliary chaplains in Great Poland 1919-1939 Abstract: The article analyses the activities undertaken towards the military by priests from Wielkopolska region (the Archdiocese of Gniezno and Poznań), in the Second Polish Republic. The pastoral work of auxiliary chaplains was a link between military and civilian chaplaincy, as well as between the state and the Church. It influenced the perception of the military in the garrisons and integrated the military unit with local communities.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14111
ISSN: 0860-7540
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marek_Przybylski_Wielkopolscy_wojskowi_kapelani_pomocniczy_w_latach_1919-39.pdf2.6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.