Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14165
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDela, Mirosław-
dc.date.accessioned2016-01-08T12:20:50Z-
dc.date.available2016-01-08T12:20:50Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationKwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 3, s. 4-15pl_PL
dc.identifier.issn2084-0403-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14165-
dc.description.abstractIstnienie prawa własności przemysłowej wywołuje dla gospodarki różnorakie skutki, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Z jednej strony zapewnia wynalazcy możliwość czerpania zysków z wynalazku, z drugiej zaś może przyczynić się do powstania czasowego monopolu i wzrostu cen. Zbyt długotrwała ochrona patentowa może nawet zniechęcać do innowacyjności. Autor poszukuje rozwiązania kompromisowego, godzącego zalety i wady ochrony patentowej. Dokonuje przy tym przeglądu kilku wybranych publikacji anglojęzycznych, m.in. z zakresu ekonomicznej analizy prawa. Wnioski płynące z tej lektury wskazują, że rozwiązania należy poszukiwać nie tylko w odpowiednim czasie trwania ochrony wynalazku, ale także w odpowiednim zakresie jego ochrony. Optymalne z punktu widzenia efektywności ekonomicznej wydaje się rozwiązanie, pozostawiające wynalazcy możliwość decydowania o czasie trwania udzielonego mu patentu.pl_PL
dc.description.abstractThe existence of industrial property rights triggers different impact on the economy, both positive and negative. On one hand it gives the inventor the opportunity to profit from the invention, on the other hand, however, it can contribute to the creation of temporary monopoly and increase of the prices. Overly long patent protection may even discourage innovation. The author seeks a compromise reconciling both advantages and disadvantages of patent protection. In addition, the author reviews selected English-language publications, including publications in the field of economic analysis of law. The implications arising out of the research indicate that the solution must be sought not only for adequate length of invention protection, but also within adequate scope of its protection. Convenient solution, from the point of view of economic efficiency, is to allow the inventor to decide on the duration of the patent granted to him.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWielkopolska Rada Młodzieżypl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectsocial welfarepl_PL
dc.subjectimpactpl_PL
dc.subjectpatentpl_PL
dc.subjectwynalazekpl_PL
dc.subjectczas trwaniapl_PL
dc.subjectwpływpl_PL
dc.subjectdobrobyt społecznypl_PL
dc.subjectpatentpl_PL
dc.subjectinventionpl_PL
dc.subjecttermpl_PL
dc.titleCzasokres ochrony patentowej w świetle teorii dobrobytu społecznegopl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPSE 3.2015_1.pdf2.06 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.