Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14179
Title: Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ustalania ceny miedzy jednostką strefową a pozastrefową
Authors: Sancewicz, Paweł
Keywords: tax exemption
transfer pricing
Specjalne strefy ekonomiczne
marże
ceny transferowe
zwolnienie podatkowe
Special economic zones
margin
Issue Date: 2015
Publisher: Wielkopolska Rada Młodzieży
Citation: Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 4, s. 82-98
Abstract: Przedmiotem artykułu jest omówienie zagadnień związanych ze stosowaniem cen transferowych w specjalnych strefach ekonomicznych. Obok rozważań teoretycznoprawnych, w artykule są prowadzone rozważania o charakterze praktycznym. W szczególności, obszarem zainteresowania są rozliczenia między zakładem przedsiębiorcy prowadzącym działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (działalnością zwolnioną) a działalności prowadzoną poza tą strefą (działalnością opodatkowaną). Celem przeprowadzanej analizy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy do rozliczeń między jednostką strefową o pozastrefową należy stosować ceny rynkowe, z uwzględnieniem właściwej marży na prowadzonej działalności, przy zastosowaniu odpowiedniej metody szacowania.
The aim of the article is to present the issues related to the application of transfer pricing in special economic zones. In addition to theoretical reflection, the practical cases are presented in the article. In particular, scope of interest is the settlement between the businesses established within the SEZ on the basis of SEZ permit (exempt activities) and activities conducted outside this area (taxable activity). The aim of the analysis is to answer if the settlement carried out between in and out of SEZ entities area arm’s length principle shall be applied, taking the margin on the activities into account and applying the appropriate price valuation method.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14179
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPSE 4-7.2015.pdf2.89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.