Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14195
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKoutny, Ilona. Promotor-
dc.contributor.authorKozakiewicz, Joanna-
dc.date.accessioned2016-01-19T13:15:34Z-
dc.date.available2016-01-19T13:15:34Z-
dc.date.issued2016-01-19-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14195-
dc.descriptionWydział Neofilologiipl_PL
dc.description.abstractNiniejsza praca ma na celu uzyskanie odpowiedzi na kilka pytań badawczych, koncentrujących się wokół relacji pomiędzy dyskursem prasowym a miejscem zajmowanym przez Romów w węgierskim społeczeństwie. Głównym zadaniem Autorki jest określenie rodzaju praktyk i najważniejszych cech typowych dla węgierskiego dyskursu prasowego dotyczącego mniejszości romskiej, którego rezultaty interpretowano w perspektywie Krytycznej Analizy Dyskursu (KAD). Badania przeprowadzono na podstawie analizy kolokacji i konkordancji słów kluczowych ‘roma’ (Rom, romski) i ‘cigány’ (Cygan, cygański) w korpusie tekstów prasowych opublikowanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w trzech węgierskich czasopismach reprezentujących różne orientacje polityczne. Kolokacje, po weryfikacji ich kontekstów, zostały przyporządkowane kręgom tematycznym, w których mniejszość romska zazwyczaj figuruje w węgierskim dyskursie prasowym. Szczególną uwagę poświęcono formowaniu obrazu ‘integracji Romów’ oraz wyrażeniom synonimicznym w kontekście polityki i edukacji. Ponadto, przeprowadzono analizę kontrastywną złożeń zawierających rdzeń ‘roma’ (Rom, romski) i ‘cigány’ (Cygan, cygański), mającą na celu szczegółowe omówienie różnic w konotacjach obu etnonimów. Uwagę poświęcono także zaobserwowanym w korpusie konstrukcjom językowym oraz niektórym zaimkom i przypadkom, których zastosowanie posiadało wykluczający charakter.pl_PL
dc.description.abstractThe present thesis aims to answer a number of critical research questions investigating the relation between press discourse and the position of the Roma minority in Hungarian society. The main research goal was to determine the most important features of the Hungarian press discourse and its practices with regard to the Roma minority. The research data consisted of a corpus of articles collected from three Hungarian newspapers that were published in the twelve-month period between January, 1 and December, 31 2013 and that contained the key words ‘roma’ (Roma) and ‘cigány’ (Gypsy). The newspapers included in the corpus represent different political orientations. The collocation analysis was used to determine the main thematic articulations according to which the Roma are represented in the Hungarian press discourse, while the analysis of concordances, fragments of articles and the use of specific grammatical cathegories provided a valuable insight into the ways in which exclusionary practices took place. The results were interpreted in the paradigm of Critical Discourse Analysis.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectRomowiepl_PL
dc.subjectRomaniespl_PL
dc.subjectCyganiepl_PL
dc.subjectGypsiespl_PL
dc.subjectdyskurs prasowypl_PL
dc.subjectpress discoursepl_PL
dc.subjectKrytyczna Analiza Dyskursupl_PL
dc.subjectCritical Discourse Analysispl_PL
dc.subjectjęzykoznawstwo korpusowepl_PL
dc.subjectcorpus linguisticspl_PL
dc.titleJęzykowe środki wykluczania. Obraz Romów w prasie węgierskiej z perspektywy Krytycznej Analizy Dyskursupl_PL
dc.title.alternativeLanguage as a means of exclusion: Representation of the Roma in the Hungarian press from the perspective of Critical Discourse Analysispl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHD_Joanna Kozakiewicz.pdf
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.