Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14211
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrzyminiewski, Ryszard. Promotor-
dc.contributor.authorBednarowicz, Magdalena-
dc.date.accessioned2016-01-26T11:16:10Z-
dc.date.available2016-01-26T11:16:10Z-
dc.date.issued2016-01-26-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14211-
dc.descriptionWydział Fizykipl_PL
dc.description.abstractIntensywny rozwój nanotechnologii przyczynił się do powstania nanomateriałów o właściwościach niezbędnych do zastosowań w przemyśle, medycynie i farmacji. Nanostruktury oparte na polimerach stanowią dużą grupę materiałów projektowanych pod kątem nowych systemów dostarczania leków. Głównym celem rozprawy doktorskiej była synteza amfifilowego kopolimeru trójblokowego PMNT-PEG-PMNT o właściwościach antyoksydacyjnych oraz przygotowanie miceli będących potencjalnym nośnikiem leków, a następnie charakterystyka fizykochemiczna otrzymanych materiałów za pomocą elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) oraz szeregu innych metod. Otrzymany trójblokowy kopolimer PMNT-PEG-PMNT tworzy z kwasem poliakrylowym polijonowe kompleksy micelarne typu „flower”. Taki system dostarczania leków miałby znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób, których etiologia związana jest z tak zwanym stresem oksydacyjnym, jak np. reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Badania za pomocą spektroskopii EPR umożliwiły określenie właściwości fizykochemicznych otrzymanych materiałów. W procesie analizy widm EPR wyznaczone zostały podstawowe ich parametry, takie jak szerokość linii, współczynnik rozszczepienia spektralnego czy pole rezonansowe. Ponadto, dzięki metodzie zwiększania rozdzielczości analizowanych widm (CREM), a także dzięki symulacjom za pomocą programu EasySpin wyodrębniono dodatkowe komponenty widm i wyznaczono czas korelacji.pl_PL
dc.description.abstractOxidative stress plays a major part in the development of many diseases, thus polymers containing antioxidant properties are desirable material. Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic inflammatory disorder affecting the joints. Because chronic inflammation continues in RA, long term and continuous suppression of reactive oxygen species (ROS) is an important trial. Available therapeutics show many side effects and current strategies are to design nanosystem for delivery of therapeutic agents specifically to the site of inflammation. The polymer-based structures are a large group of nanosystems studied and tested for drug delivery systems. In this study, the PMNT-PEG-PMNT triblock copolymer and polymeric micelles with antioxidant activity were synthesized. Due to the fact that both PMNT-PEG-PMNT triblock copolymer and flower micelles were designed as the potential nanocarriers in drug delivery, it is crucial to know in detail their properties and behavior in different conditions. The highly sensitive technique of ESR for the nitroxide free radical of TEMPO detection in the side chain of the polymer was used. For determination of the data characterizing the dynamics of TEMPO radicals in complex spectra the unique computer enhancement method (CREM) were utilized and EasySpin simulations were conducted. The studies show that polarity of solvent affects polymer conformation, which manifests in the shape and structure of the ESR spectra.pl_PL
dc.description.sponsorshipNiniejsza praca oraz prezentowane w niej badania zostały wykonane przy wsparciu finansowym Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w ramach projektu MPD „The PhD Program in Nanoscience and Nanotechnology”-
dc.language.isoenpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectmicelepl_PL
dc.subjectmicellespl_PL
dc.subjectkopolimery blokowepl_PL
dc.subjectblock copolymerspl_PL
dc.subjectEPRpl_PL
dc.subjectESRpl_PL
dc.subjectstres oksydacyjnypl_PL
dc.subjectoxidative stresspl_PL
dc.subjectreumatoidalne zapalenie stawówpl_PL
dc.subjectrheumatoid arthritispl_PL
dc.titleMicele polimerowe o właściwościach antyoksydacyjnych – przygotowanie, badnia EPR i zastosowaniepl_PL
dc.title.alternativeRedox-active polymeric micelle - preparation, ESR studies and applicationpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WF)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca Doktorska - Magdalena BEDNAROWICZ.pdf
  Restricted Access
3.13 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.