Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1424
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPiotrowska, Ewa. Promotor-
dc.contributor.authorSochański, Michał-
dc.date.accessioned2011-10-28T11:21:53Z-
dc.date.available2011-10-28T11:21:53Z-
dc.date.issued2011-10-28T11:21:53Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1424-
dc.descriptionWydział Nauk Społecznych: Instytut Filozofiipl_PL
dc.description.abstractMoja rozprawa doktorska dotyczy roli wizualizacji w poznaniu matematycznym, a więc roli rysunków, obrazów wygenerowanych przy pomocy komputera, czy wewnętrznych wizualnych przedstawień obiektów matematycznych w procesach poznawczych związanych z matematyką, w szczególności w różnego typu rozumowaniach matematycznych. Nacisk kładę na konsekwencje tejże roli dla „klasycznych” zagadnień epistemologicznych, jak m.in. spór empiryzmu z aprioryzmem, podział na zdania analityczne i syntetyczne czy kwestia roli intuicji w poznaniu matematycznym. Rozpoczynam od szerokiego omówienia miejsca wizualizacji w filozofii matematyki m.in. Platona, Leibniza, Kanta, J.S. Milla, H. Poincarégo, czy Ch.S. Peirce’a. W dalszych rozdziałach rozważam miejsce wizualizacji we współczesnej epistemologii matematyki. Tu zaczynam od przedstawienia głównych typów wizualizacji, które pojawiają się w matematyce. Następnie omawiam główne charakterystyki diagramów jako typu reprezentacji w matematyce, aby w ostatnim rozdziale omówić rolę wizualizacji w rozumowaniach oraz dowodach matematycznych. W zakończeniu wracam do analizy wspomnianych „klasycznych” problemów epistemologicznych z perspektywy współczesnych dyskusji nad wizualizacjami.pl_PL
dc.description.abstractMy dissertation deals with the role of visualizations in the epistemology of mathematics; in other words, it is concerned with the role of diagrams, computer-generated pictures, etc., as well as inner visualizations in cognitive processes associated with doing mathematics, in particular with various kinds of mathematical reasoning. Special attention is paid to the assessment of the consequence of this role for the “classical” epistemological problems, such as the empiricism/apriorism debate, the analytic/synthetic distinction or the intuitive nature of mathematical cognition. The dissertation starts with extensive discussion of the role of visualizations in philosophical tradition. Thereby I analyze the role visualizations in the philosophy of mathematics of, among others, Plato, Leibniz, Descartes, J. S. Mill, H. Poincaré or Ch.S. Peirce. In further chapters I discuss the place of visualizations in contemporary epistemology of mathematics. Main types of diagrams and visualizations are first presented and discussed, followed by the singling out of the main characteristics of diagrams, and finally the discussion of their role in mathematical reasoning and proof. In the final section, I analyze the consequences of the role that visualizations play in mathematical practice, for the above-mentioned “classical” epistemological issues in the philosophy of mathematics.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectFilozofia matematykipl_PL
dc.subjectPhilosophy of mathematicspl_PL
dc.subjectWizualizacjepl_PL
dc.subjectVisualizationspl_PL
dc.subjectEpistemologiapl_PL
dc.subjectEpistemologypl_PL
dc.subjectDiagramypl_PL
dc.subjectDiagramspl_PL
dc.titleWizualizacje w matematyce wobec tradycji epistemologicznejpl_PL
dc.title.alternativeVisualizations in mathematics in light of the epistemological traditionpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wizualizacje w matematyce wobec tradycji epistemologicznej.pdf2.48 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.