Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14286
Title: Polysemy in Contracts Establishong an Employment Relationship under the Law of England and Wales – A Case Study
Other Titles: Polisemia w angielskich i walijskich umowach o pracę – studium przypadku
Authors: Kizińska, Anna
Issue Date: 2010
Publisher: Instytut Językoznawstwa Wydział Neofilologii, UAM
Citation: Comparative Legilinguistics, vol. 2, 2010, pp. 57-66.
Abstract: In the first part of the article, by way of an introduction the unique features of the style of English legal language as well as the term polysemy from the cognitive linguistics point of view are presented. The second part demonstrates the analysis of the semantic frame of contracts establishing an employment relationship, its obligatory and optional sections (inter alia: termination of employment, probationary period and confidentiality). Next, the key polysemic words and expressions appearing in the contracts in question together with examples of their legal and colloquial meaning (to terminate, a termination, to second, a remedy, to settle, to govern etc.) are discussed. Subsequently, the paper concentrates on both polysemic words and expressions supporting key expressions as well as other polysemic expressions (amalgamation, a schedule, to incorporate) to present their meanings in various contexts. The research was carried out on ten model employment and internship contracts as well as secondment agreements under the law of England and Wales by virtue of which an employment relationship is formed.
W pierwszej, wprowadzającej części artykułu przedstawiono charakterystyczne cechy angielskiego języka prawa oraz pojęcie polisemii z punktu widzenia językoznawstwa kognitywnego. Druga część artykułu dotyczy analizy ramy semantycznej umów, na mocy których powstaje stosunek pracy, jej elementów obligatoryjnych i fakultatywnych. Następnie przedstawione są wyrażenia polisemiczne występujące w tego typu umowach wraz z przykładami ilustrującymi ich wieloznaczność. Wyrażenia polisemiczne zostają podzielone ze względu na funkcję, którą pełnią w umowie (wyrażenia będące częścią normy prawnej, wyrażenia występujące w przepisie prawnym oraz pozostałe, pojawiające się m.in. w definicjach czy nagłówkach). Wyniki badania wskazują na to, że większość wyrażeń polisemicznych stanowi element normy prawnej oraz, że niektóre z badanych wyrażeń stanowią nie tylko termin prawny, ale równocześnie są też fachowymi terminami medycznymi i lingwistycznymi. Badanie zostało przeprowadzone na 10 wzorcach umów o pracę, umów o praktykę oraz umów o przeniesienie, stanowiących typowe umowy rodzące stosunek pracy.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14286
ISSN: 2080-5926
Appears in Collections:Comparative Legilinguistics, 2010, vol. 02

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CL_02_2010_05 Anna KIZIŃSKA (Poland), Polysemy in Contracts Establishong an Employment Relationship under the Law of England and Wales – A Case Study.pdf3.89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.