Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14311
Title: Model TPACK. O potrzebie technopedagogicznego podejścia do wiedzy i kompetencji nauczycieli
Authors: Klichowski, Michał
Keywords: Model TPACK
kompetencje nauczycieli
kształcenie nauczycieli
edukacja nauczycieli
wychowawca
nauczyciel
wiedza nauczycieli
TIK w edukacji
Issue Date: 2015
Publisher: theQ studio
Citation: Klichowski, M. (2015). Model TPACK. O potrzebie technopedagogicznego podejścia do wiedzy i kompetencji nauczycieli. W: J. Pyżalski (red.), Nauczyciel w ponowoczesnym świecie. Od założeń teore-tycznych do rozwoju kompetencji. Łódź: theQ studio.
Abstract: W artykule zostały przedstawione wyniki dwóch studiów empirycznych, których celem było zbadanie stosunku przyszłych nauczycieli do nowych edukacyjnych rozwiązań TIK. Studia ta ukazują, że podejście nauczycieli do TIK kształtowane jest nie – jak zakładało wiele wcześniejszych badań – w placówce w której podejmują oni pracę, ale w jednostkach w których są kształceni pedagogicznie. Ponadto pokazują, że stosunek przyszłych nauczycieli do TIK wynika także z ich edukacyjnych/szkolnych doświadczeń – z potrzeby reprodukowania znanych im (nisko stechnicyzowanych) modeli edukacji. Koniecznym wydaje się więc wprowadzenie do systemu kształcenia nauczycieli nowego modelu wiedzy i kompetencji, uwzględniającego zapotrzebowanie na wiedzę i kompetencje technologiczne. Takim modelem może stać się tytułowy TPACK (Technological, Pedagogical and Content Knowledge model) – jego podstawowe założenia zostały przedstawione w ostatniej części tekstu, jako swego rodzaju rekomendacja wynikająca z przytoczonych badań.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14311
ISBN: 978-83-941942-3-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Model TPACK.pdf585 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.