Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14389
Title: Tożsamość a niedostosowanie społeczne i doświadczanie wstydu w okresie wczesnego dorastania
Authors: Molińska, Marta
Keywords: wczesny okres dorastania
statusy tożsamości
wymiary tożsamości
niedostosowanie społeczne
wstyd
Issue Date: 31-Dec-2014
Publisher: Instytut Badań Edukacyjnych
Citation: Edukacja 2014, 4(129), s.62–70.
Abstract: Artykuł prezentuje wybrane wyniki badania przeprowadzonego na grupie 373 uczniów trzech gimnazjów województwa wielkopolskiego – jednego w średnim mieście i dwóch w mniejszych miastach. Skupiono się na charakterystyce statusów tożsamości młodzieży uzyskanych w wyniku zastosowania analizy skupień metodą k-średnich. Wyłoniono trzy statusy tożsamości: rozproszoną (32% uczniów), ruminacyjne moratorium (27%) i tożsamość osiągniętą (41%). Następnie sprawdzono za pomocą wielozmiennowej analizy wariancji, czy grupy młodzieży o różnych statusach tożsamości różnią się poziomem niedostosowania społecznego oraz doświadczania wstydu przy kontroli czynników ekonomiczno-demograficznych. Osoby o tożsamości rozproszonej charakteryzowały się wyższym poziomem niedostosowania rodzinnego oraz koleżeńskiego niż pozostałe. Nie stwierdzono istotnych różnic pod względem niedostosowania szkolnego oraz poziomu doświadczanego wstydu.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14389
ISSN: 0239-6858
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-5-molinska-tozsamosc-a-niedostosowanie-spoleczne.pdf318.85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons