Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14482
Title: Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014
Other Titles: The principles and execution of the resources management policy at Poznań University Library between 1992–2014
Authors: Dąbrowicz, Małgorzata
Jazdon, Artur
Keywords: zarządzanie zasobami
resource management
polityka gromadzenia
acquisition policy
gromadzenie zbiorów
collection acquisitions
źródła wpływów
acquisition sources
bibliotekarze dziedzinowi
subject specialists
Issue Date: 2015
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Biblioteka, 2015, nr 19 (28), s. 129-157
Abstract: W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w zarządzaniu zasobami Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014. Na podstawie analizy wewnętrznych regulacji dotyczących polityki gromadzenia i związanych z nią zagadnień zaprezentowano jej ewolucję w ostatnim dwudziestoleciu. Omówiono także towarzyszące jej zmiany w organizacji pracy i strukturze oraz zarządzaniu Biblioteką.
The article investigates and discusses the changes in the management of resources at Poznań University Library that were implemented over the last two decades (between 1992–2014). Based on the analysis of the internal regulations and adjustments concerning the acquisition policy and surrounding issues, the authors present the evolutionary process of its development over the last twenty years that has led to its present shape. Against this particular background, the accompanying changes in the work organization, structure and the management of the Library are also discussed.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14482
DOI: http://dx.doi.org/10.14746/b.2015.19.07
ISSN: 0551-6579
Appears in Collections:Biblioteka, 2015, nr 19 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BU 2015 07.pdf449.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons