Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14483
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKarwasiński, Piotr-
dc.contributor.authorWesołowska-Mis, Hanna-
dc.date.accessioned2016-03-23T09:13:30Z-
dc.date.available2016-03-23T09:13:30Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationBiblioteka, 2015, nr 19 (28), s. 159-183pl_PL
dc.identifier.issn0551-6579-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14483-
dc.description.abstractW artykule omówiono zagadnienia związane z procesami informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W celu dokładnego scharakteryzowania przemian, prócz rysu historycznego, przedstawiono obszary, które wyraźnie poprawiły jakość pracy personelu i obsługę czytelników oraz przyczyniły się do poznania, upowszechniania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zaprezentowano proces zmian w zakresie funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Horizon i współpracy z narodowym katalogiem centralnym NUKAT . Opisano etapy rozwoju elektronicznej przestrzeni informacyjnej, w tym budowania elektronicznych zasobów wiedzy i tworzenia narzędzi do ich obsługi i wykorzystania w procesach wyszukiwania źródeł informacji. Zaprezentowano Bibliotekę Uniwersytecką jako partnera w aranżowaniu instytucjonalnych platform cyfrowych do deponowania i udostępniania dorobku intelektualnego społeczności naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wskazano także funkcjonalność zaprojektowanych i wdrożonych innowacyjnych usług wirtualnych pakietu Libsmart, optymalizujących funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej.pl_PL
dc.description.abstractThe article discusses problems and issues relative to automation processes at Poznań University Library. To provide a more in-depth insight into the nature of the changes, these solutions that distinctively improved the quality of work of the staff and user services are presented, beside the record of consecutive changes introduced to the library. These changes have facilitated the general knowledge of new technological solutions, their implementation and the resulting widespread use. The process of the changes in the operation of the Horizon library integrated system is presented as well as the Library’s cooperation with the national central catalogue – NUKAT . Successive stages in the development of electronic information space are described, including the creation of electronic knowledge resources and tools to handle them in the process of searching for information sources. The University Library is presented as a partner in preparing and implementing institutional digital platforms used in submitting and making available the research output of the University’s academic community to the general public. Finally, the functionality of the already implemented innovative virtual services of the Libsmart package that streamlines the operation of the University Library is presented.pl_PL
dc.language.isopolpl_PL
dc.publisherBiblioteka Uniwersytecka w Poznaniupl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectkomputeryzacjapl_PL
dc.subjectautomationpl_PL
dc.subjectusługi wirtualnepl_PL
dc.subjectvirtual servicespl_PL
dc.subjectbiblioteka elektronicznapl_PL
dc.subjectelectronic librarypl_PL
dc.subjectużytkownicy wirtualnipl_PL
dc.subjectvirtual userspl_PL
dc.subjectLibsmartpl_PL
dc.titleWpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznychpl_PL
dc.title.alternativeThe influence of informatisation of Poznań University Library upon organizational changes and development of library servicespl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.14746/b.2015.19.08-
Appears in Collections:Biblioteka, 2015, nr 19 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BU 2015 08.pdf423.12 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons