Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14484
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKłudkiewicz, Kamila-
dc.date.accessioned2016-03-23T09:15:04Z-
dc.date.available2016-03-23T09:15:04Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationBiblioteka, 2015, nr 19 (28), s.81-116pl_PL
dc.identifier.issn0551-6579-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14484-
dc.description.abstractSeweryn hr. Mielżyński należał do grona najwybitniejszych kolekcjonerów dzieł sztuki w XIX-wiecznej Wielkopolsce. W pałacu w Miłosławiu posiadał liczący 5000 tomów księgozbiór, który w zapisie testamentowym przekazał bibliotece Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Na podstawie kwerendy i poszukiwań w dziś istniejącym księgozbiorze Biblioteki PTPN udało się odnaleźć 287 tytułów w 368 tomach, pochodzących z biblioteki miłosławskiej Seweryna Mielżyńskiego. Tematyka zachowanych książek wskazuje, że hrabia z Miłosławia oraz jego żona Franciszka zakupywali przede wszystkim współczesną literaturę piękną, a więc książki służące głównie rozrywce, zadumie, przyjemności. Ponadto dużą grupę tematyczną w zachowanym księgozbiorze miłosławskim stanowią prace z zakresu sztuki, architektury i fotografii, obrazujące zainteresowania artystyczne Seweryna Mielżyńskiego i przydatne w jego działalności malarza i fotografa amatora. Osobną grupą były książki z historiografii i historii sztuki, niezbędne w rozwoju kolekcjonerskiej pasji Mielżyńskiego i wykorzystane przez niego w opracowaniu katalogu kolekcji obrazów europejskiego malarstwa dawnego w Miłosławiu.pl_PL
dc.description.abstractCount Seweryn Mielżyński belonged to the core group of preeminent art collectors in the nineteenth century Greater Poland. At his Miłosław palace he had his private book collection amounting to 5,000 volumes which, by his last will, he bequeathed to the library of the Poznań Society of Friends of Sciences. Following a query and extensive searches of the present book collection of the library it was possible to identify 287 titles, in 368 volumes, that were originally housed at Miłosław. The subject matter of the surviving books indicates that Mielżyński and his wife Franciszka were mostly interested in purchasing contemporary belles-lettres, therefore books that provided stimuli for entertainment, but also more serious literature with issues to be considered and one that provided food for thought. Additionally, a large group of books in the surviving book collection includes books on the fine arts, architecture and photography, which reflected the artistic interests of Seweryn Mielżyński and must have been useful in his painting and amateur photography endeavors. A separate group includes books that deal with historiography and the history of the arts, necessary for the owner to continue his collector’s quest, and later used by him in developing a catalogue of his Western European paintings held at Miłosław.pl_PL
dc.language.isopolpl_PL
dc.publisherBiblioteka Uniwersytecka w Poznaniupl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectksięgozbiór Seweryna hr. Mielżyńskiegopl_PL
dc.subjectCount Mielżyński’s book collectionpl_PL
dc.subjectbiblioteka w Miłosławiupl_PL
dc.subjectMiłosław librarypl_PL
dc.subjectksięgozbiory Mielżyńskichpl_PL
dc.subjectbook collections of the Mielżyński familypl_PL
dc.subjectpolskie księgozbiory prywatne w XIX wiekupl_PL
dc.subjectPolish private book collections in the nineteenth centurypl_PL
dc.titleKsięgozbiór kolekcjonera dzieł sztuki. Słów kilka o bibliotece Seweryna hr. Mielżyńskiego z Miłosławiapl_PL
dc.title.alternativeThe book collection of an art collector. A handful of comments about the library of Count Seweryn Mielżyński of Miłosławpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.14746/b.2015.19.05-
Appears in Collections:Biblioteka, 2015, nr 19 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BU 2015 05.pdf3.2 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons