Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14499
Title: Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji poświęconej podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną – „Rodzice a dorosłość”, Poznań, 24-25 października 2014 roku
Authors: Pawelczak, Katarzyna
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 2014, Nr 1, s.227-231.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14499
DOI: 10.14746/kse.2014.1.16
ISBN: 978-83-232-2821-9
ISSN: 2300-0422
Appears in Collections:Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 2014, Nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KSE_1_5_2014_spraw_Pawelczak.pdf441.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.