Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14687
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRosicki, Remigiusz-
dc.contributor.editorJurga-Wosik, Ewa-
dc.contributor.editorPaczos, Sebastian-
dc.contributor.editorRosicki, Remigiusz-
dc.date.accessioned2016-06-06T10:47:41Z-
dc.date.available2016-06-06T10:47:41Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationR. Rosicki, On the political dimension of political science – a few words about political dimension as the final judgment and reasoning, in: E. Jurga-Wosik, S. Paczos, R. Rosicki (eds.), W poszukiwaniu polityczności, WNPiDz UAM, Poznań 2014, pp. 71-81.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-62907-55-7-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14687-
dc.description.abstractThe subject of the text is the issue of the "political", which is defined as the nature and level of the final judgment and ultimate reasoning. The issues of this kind of the "political" has been attempted to distinguish in political sciences. The text focuses on: (1) the scientist as an agent for the final judgment and reasoning, (2) the subject of study of political science, (3) "theoretical strategies" in the science of politics. The latter problem has been discussed mainly on the example of Polish political science. Discussed were among others: (1) "the dilemma of scale", (2) limited operational capacity (methodological and theoretical), (3) aesthetic imagery of political life, (4) structural ignorance in the field of ontology, epistemology and methodology.pl_PL
dc.description.abstractPrzedmiotem tekstu jest problematyka „polityczności”, którą określono jako naturę i poziom ostatecznego rozstrzygnięcia i uzasadnienia. Problematykę tak rozumianej „polityczności” próbowano wskazać w naukach politycznych. W tekście skupiono się na: (1) naukowcu jako podmiotowi dokonującemu ostatecznego rozstrzygnięcia i uzasadnienia, (2) przedmiocie badań nauk o polityce, (3) „strategiach teoretycznych” w naukach o polityce Ostatni z wymienionych problemów został omówiony głównie na przykładzie polskiej politologii. Poruszono m.in. kwestie: (1) „dylematu skali”, (2) ograniczonych możliwości operacyjnych (metodologiczno-teoretycznych), (3) estetycznej metaforyki życia politycznego, (4) strukturalnej ignorancji w zakresie ontologii, epistemologii i metodologii.pl_PL
dc.language.isoengpl_PL
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectpolitycznośćpl_PL
dc.subjectthe politicalpl_PL
dc.subjectnauki politycznepl_PL
dc.subjectpolitical sciencespl_PL
dc.subjectteoria politykipl_PL
dc.subjectpolitical theorypl_PL
dc.subjectmetodologia nauk politycznychpl_PL
dc.subjectpolitical science methodologypl_PL
dc.subjectostateczne uzasadnieniepl_PL
dc.subjectultimate reasoningpl_PL
dc.subjectostateczne rozstrzygnięciepl_PL
dc.subjectfinal judgmentpl_PL
dc.subjectstrategie teoretycznepl_PL
dc.subjecttheoretical strategiespl_PL
dc.titleOn the political dimension of political science – a few words about political dimension as the final judgment and reasoningpl_PL
dc.typeRozdział z książkipl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
On the political dimension of political science – a few words about political dimension as the final judgment and reasoning.pdf82.38 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons