Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14779
Title: Jaka wizja edukacji wyłania się z transhumanistycznego chaosu?
Other Titles: What vision of education emerges from the transhumanist chaos?
Authors: Klichowski, Michał
Janczarczyk, Małgorzata
Walkowiak, Hanna
Kowalska, Klaudia
Głowacka, Paulina
Keywords: transhumanizm
przyszłość edukacji
projekt BrainGate
projekt VEST
projekt Eyeborg
projekt Clouds over Sidra
transhumanism
future of education
project Clouds over Sidra
project Eyeborg
project VEST
project BrainGate
Issue Date: 2015
Citation: Głowacka, P., Kowalska, K., Walkowiak, H., Janczarczyk, M., Klichowski, M. (2015). Jaka wizja edukacji wyłania się z transhumanistycznego chaosu? Podstawy Edukacji. Między porządkiem a chaosem, 8, 155–171. doi: 0.16926/pe.2015.08.12.
Abstract: Transhumanism is a philosophy whose essence is to use technology to overcome biological limitations of the man and improve the human condition. This overcoming and improvement are understood as freeing the man from illnesses, ageing processes, and achieving the state of full happiness, permanent, top excitement, as well as replacing many organs (and the entire body at some point) with artificial elements (better than the original ones). Transhumanism calls for maximum development and popularization of technology so that the above-mentioned full overcoming and human improvement could occur as soon as possible. This paper presents basic transhumanism ideas, stress the vision of education created within this philosophy and shows transhumanist projects (Clouds over Sidra, Eyeborg, VEST and BrainGate) that can transform education.
Transhumanizm to filozofia, której istotą jest wykorzystanie techniki do przezwyciężenia biologicznych ograniczeń człowieka i poprawy ludzkiej kondycji. Owe przezwyciężenie i poprawa rozumiane są jako uwolnienie człowieka od chorób, procesów starzenia, oraz uzyskanie przez niego pełni szczęścia i – permanentnej – szczytowej ekscytacji, a także zastąpienie wielu z jego organów (a kiedyś i całego ciała) sztucznymi (lepszymi od pierwowzorów) elementami. Transhumanizm postuluje maksymalne rozwijanie i upowszechnianie techniki, tak by wspomniane całkowite przezwyciężenie i ulepszenie człowieka mogło nastąpić jak najszybciej. Artykuł ten przedstawia podstawowe idee transhumanizmu, akcentuje wizję edukacji skonstruowaną w obrębie tej filozofii oraz ukazuje transhumanistyczne projekty (Clouds over Sidra, Eyeborg, VEST i BrainGate) mogące odmienić edukację.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14779
ISSN: 2081-2264
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaka wizja edukacji wyłania się z transhumanistycznego chaosu.pdf772.3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons