Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14881
Title: Kapuściński non-fiction – próba analizy debaty publicznej
Authors: Szymanowski, Rafał
Keywords: Ryszard Kapuściński
Artur Domosławski
Kapuściński non-fiction
biografia reportera
reportaż literacki
zaangażowanie polityczne
PRL
Gazeta Wyborcza
polska transformacja systemowa
wojna w Iraku
koniec historii
komunizm
lewica
Trzecia Droga
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, no 6, 2012, pp. 161-176.
Abstract: Artykuł stanowi próbę analizy debaty publicznej wywołanej publikacją na początku marca 2010 roku biografii Ryszarda Kapuścińskiego zatytułowanej "Kapuściński non-fiction". Debata ta była pod wieloma względami zjawiskiem bez precedensu. Jak wskazywano, być może po raz pierwszy od roku 1989 zawiodły w jej trakcie proste osie predykcji - nie był to konflikt lewica/prawica, starzy/młodzi czy III RP/IV RP. W debacie wokół książki Artura Domosławskiego głos zabrali ludzie, którzy często traktowali Ryszarda Kapuścińskiego jako swojego mistrza i guru zawodowego, koledzy i koleżanki po piórze, adepci tzw. polskiej szkoły reportażu, publicyści i dziennikarze najważniejszych tytuł prasowych oraz mediów elektronicznych, ale także pisarze, politycy oraz duchowni. Przedmiotem szczególnie wnikliwego namysłu były zwłaszcza trzy kwestie: proporcja faktów i fikcji literackiej w twórczości Kapuścińskiego, jego młodzieńcze heglowskie ukąszenie i późniejsza wieloletnia identyfikacja z Polską Ludową, oraz ewolucja ideowa po 1989 roku. W niniejszym artykule pominięto pierwszy wątek i skupiono się na dwóch kolejnych, traktując je jako szczególnie interesujące przy rozważaniu związków między polityką a kulturą.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14881
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)
Refleksje, nr 6, jesień-zima 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymanowski_Kapuściński_non_fiction_-_próba_analizy_debaty_publicznej.pdf624.79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.