Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14884
Title: Polityka równości płci – wybrane aspekty
Authors: Andruszkiewicz, Iwetta
Keywords: równość płci
równość kobiet i mężczyzn
dyskryminacja
gender mainstreaming
Karta Praw Podstawowych UE
Traktat o Unii Europejskiej
polityka horyzontalna
polityka publiczna
wyrównywanie szans
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Andruszkiewicz I. (2015), Polityka równości płci – wybrane aspekty, [w:] I. Andruszkiewicz, M. Skarżyński (red.), Jednostka wobec wyzwań zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM,str. 173-188.
Abstract: Przedmiotem rozważań prowadzonych przez autorkę są wybrane aspekty polityki równości płci. Dążenie do równości i wyeliminowania dyskryminacji stanowi priorytet wielu organizacji międzynarodowych m.in. OZN, a także znajduje swój wyraz w unijnych źródłach prawa, takich jak prawo pierwotne, prawo wtórne (dyrektywy) i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, oraz w unijnych dokumentach politycznych, takich jak Karta Praw Podstawowych. W artykule stwierdzono, że polityka równości płci jest polityką horyzontalną, która obowiązuje we wszystkich działaniach władz publicznych, a także wszędzie tam, gdzie ma miejsce wykorzystanie środków publicznych. Jej celem jest rzeczywiste wyrównanie sytuacji życiowej kobiet i mężczyzn, czyli równość płci.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14884
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andruszkiewicz_Polityka_równości_płci.pdf92.13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.