Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14891
Title: Gdy słowo musi być posłuszne dźwiękowi. Librecista Ryszard Wagner i jego Pierścień Nibelunga
Other Titles: When the word must obey the sound. Richard Wagner and his opera The Ring of the Nibelung
Wenn das Wort dem Ton gehorchen muss. Der Librettist Richard Wagner und sein Ring des Nibelungen
Authors: Kochanowska, Agata
Advisor: Wojtczak, Maria. Promotor
Keywords: słowo
word
dźwięk
sound
literatura
literature
muzyka
music
libretto
libretto
Wort
Ton
Literatur
Musik
Libretto
Issue Date: 2016
Abstract: Praca podejmuje zagadnienie relacji słowa i dźwięku jako tworzywa artystycznego oper Ryszarda Wagnera. Próbuje wypełnić lukę w bogatym dorob¬ku badań wagnerologicz¬nych, w których kwestia stosunku warstwy słownej do muzycznej w dzie¬łach autora idei „Gesamtkunstwerk” wciąż po¬zo¬staje otwarta, a pytanie o relację słowa i dźwięku w praktyce twórczej Wagnera nadal nie doczekało się udokumento¬wa¬nej analitycznie odpowiedzi. Zastosowaną w pracy metodą zbadania tej relacji stała się porównawcza analiza tekstów librett i partytur tetralogii Pierścień Nibelunga. Praca dzieli się na trzy części. Pierwsza referuje metodologiczny, teoretyczny i historyczny kontekst przeprowadza¬nych badań. W drugiej zmiany, wprowadzone przez Wagnera do partytur w porównaniu z uprzednimi względem nich w porządku czynności twórczych librettami, zostały opisane, ujęte w porządku typologicznym, a następnie zinterpreto¬wane z wykorzystaniem narzędzi analizy lite¬raturoznaczej i muzykologicznej. W części trzeciej wszystkie te zmiany zostały wypisane i skatalogo¬wa¬ne. Przeprowadzone analizy prowadzą do wniosku, że w Pierście¬niu Nibelunga warstwa muzyczna jest uprzywilejo¬wana względem warstwy literackiej. Wielowymiarowe napięcie, uwidacznia¬jące się w relacji słowa i dźwięku, jest więc w twórczości operowej Wagnera rozładowywane poprzez uznanie prymatu dźwięku, wbrew dekla¬racjom formułowanym w jego pismach teore¬tycz¬nych.
The topic of this PHD dissertation is the relationship between the word and the sound in Wagner´s operas, specifically in the one mentioned in the title. As Wagner in his theoretical writing expressed the idea of a Gesamtkunstwerk, where music and lyrics should play an equal role in an opera, I decided to study if it was really true. As an example I chose The Ring of the Nibelung. The starting point of my dissertation is the comparison of the librettos and scores of The Ring of the Nibelung. It turns out that they are quite different. I looked for the differences between the two, their nature, origin and consequences. As a result of this analysis, I found 939 differences. I compiled a list of the librettos´ verses and their respective bars in the scores, followed by a typological analysis. I detected six types of changes: substitution, extension, reduction, inversion, addition, and no music accompaniment. The main chapter contains an analysis of each type of the changes. As a result of my analysis I concluded that Wagner´s theories did not match his practical creations. Contrary to what he had written about the equality of word and music, as a Polish researcher on Wagner had once said, those were only appearances, and in reality, Wagner had practiced the tyranny of music.
In der vorliegenden Arbeit wird das Wort-Ton-Verhältnis in den Werken Richard Wagners am Beispiel des Ring des Nibelungen analysiert. Durch eine vergleichende Analyse des Librettos und der Partitur von Wagners Oper Der Ring des Nibelungen wird bewiesen, dass Richard Wagner, der für die Vereinigung aller Künste im Gesamtkunstwerk plädierte und ihre Gleichberechtigung forderte, seine theoretischen Postulate im praktischen Schaffen kaum berücksichtigte und zwar – das Wort dem Ton opferte, indem er den Text des Librettos an die Musik anpasste. Unterschiede zwischen dem Textbuch und der Partitur werden hier aufgesucht, verglichen und analysiert. Es wird eine Typologie erstellt, in der 6 Typen von Änderungen unterschieden werden, die von Wagner am Text unternommen wurden, um ihn an die Musik anzupassen: Ersetzen, Erweiterung, Reduktion, Umstellung, Hinzufügung und ‚nicht vertont‘. Im Vergleich zu dem ursprünglichen Text des Ring wurden von Wagner an 939 Stellen Wörter durch andere ersetzt, um weitere Silben erweitert oder gekürzt, umgestellt, hinzugefügt oder nicht mal vertont, damit sie mit der endgültigen Musikfassung übereinstimmten. Es wird hier nachgewiesen, dass für Wagner Literatur und Musik keine Schwesterkünste – wie er beteuerte – waren, sondern – dass das Wort dem Ton gehorchen musste. In seinen Werken herrschte keine Gleichberechtigung, sondern die Tyrannei der Musik.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Germańskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/14891
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Agata Kochanowska_praca doktorska2016.pdf7.6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.