Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14921
Title: Raport z analizy bibliometrycznej. „Pamiętnik Literacki” i „Diametros – An Online Journal of Philosophy”
Authors: Drabek, Aneta
Rozkosz, Ewa A.
Hołowiecki, Marek
Kulczycki, Emanuel
Keywords: bibliometria
humanistyka
ocena nauki
naukometria
Pamiętnik Literacki
Diametros
Issue Date: 8-Feb-2016
Citation: Drabek, A., Rozkosz, E. A., Hołowiecki, M., Kulczycki, E. (2016). Raport z analizy bibliometrycznej. „Pamiętnik Literacki” i „Diametros – An Online Journal of Philosophy” (Raport Scientometrics PRG nr 1). Poznań: Scientometrics PRG. DOI: 10.6084/m9.figshare.2074285.v4
Series/Report no.: Raport Scientometrics PRG;1
Sponsorship: Prace realizowane w projekcie "Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki", numer decyzji 0057/NPHR3/H11/82/2014
URI: http://hdl.handle.net/10593/14921
DOI: 10.6084/m9.figshare.2074285.v4
Appears in Collections:Materiały nieopublikowane (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Raport_1_Scientometrics_PRG.pdf139.63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.