Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1496
Title: Zdrowie seksualne w postawach i zachowaniach studentów. Studium porównawcze na przykładzie Polski i Francji
Other Titles: Sexual health in students attitudes and behaviours. Comparative study based on examples from Poland and France
Authors: Flatow, Ewelina
Advisor: Chomczyńska-Rubacha, Mariola. Promotor
Keywords: zdrowie seksualne
sexual health
postawy wobec zdrowa seksualnego
sexual health attitudes
wiedza
knowledge
źródła informacji o seksualności
source of information
promocja zdrowia seksualnego
sexual health promotion
Issue Date: 2-Dec-2011
Abstract: Podstawowe założenia niniejszej pracy koncentrują się wokół takich pojęć jak zdrowie seksualne, postawy wobec zdrowia seksualnego, aktywność seksualna. Przedmiotem pracy jest opisanie postaw studentów w Polsce i we Francji wobec zdrowia seksualnego (komponentu emocjonalnego, poznawczego i behawioralnego) oraz opisanie ich aktywności seksualnej. Praca realizuje również cele diagnostyczne i wyjaśniające dotyczące wybranych uwarunkowań aktywności seksualnej studentów w Polsce i we Francji. Na potrzeby badań zastosowano dwa narzędzia badawcze. Pierwszym narzędziem jest kwestionariusz do badania postaw wobec zdrowia seksualnego i wybranych zmiennych socjo-demograficznych. Drugim narzędziem badawczym jest kwestionariusz do badania aktywności seksualnej. Rozważania teoretyczne rozprawy mają na celu uwypuklenie pojęcia zdrowie seksualne, które rozumieniu WHO stanowi integrację biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych aspektów seksualności ważnych dla pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości (WHO, 2001, s.7).
The theoretical part of this dissertation is concentrates on the concept of sexual health, sexual health attitudes, sexual activity. The central aim of this study was to identify sexual health attitudes (cognitive, effective, behavioral component) and sexual activity of Polish and French students. This study investigated the specific determinants of sexual students behaviour in Poland and France. The applied method was self-administrated questionnaire to evaluate sexual health attitudes and sexual activity. Participants were students at the Pierre Mendès France University of Grenoble and Adam Mickiewicz University in Poznań. Statistical software (SPSS ver. 14) was used for data analysis Theoretical Considerations of the dissertation lead to emphasize the conception of sexual health which in accordance with WHO constitutes an integration of somatic emotional, intellectual and social aspects of sexuality which are important for positive development of personality, communication and love (WHO, 2001, s.7; za: WHO 1975).
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii
URI: http://hdl.handle.net/10593/1496
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZDROWIE SEKSUALNE W POSTAWACH I ZACHOWANIACH STUDENTÓW.STUDIUM PORÓWNAWCZE NA PRZYKŁADZIE POLSKI .pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.