Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1502
Title: Czy Europa umiera – nasz głos w dyskusji
Other Titles: Is Europe dying - our voice in the discussion
Authors: Tomaszyk, Mikołaj
Raubo, Jacek
Keywords: Unia Europejska
reforma
wizja przyszłości
wspólne struktury bezpieczeństwa
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, nr 1, wiosna-lato 2010, s. 89-105
Abstract: Autorzy artykułu wskazują na poszczególne słabe punkty, czy też wady integracji europejskiej, rozważając jednocześnie przyszłą wizję Europy, jej pozycję w międzynarodowych i globalnych stosunkach oraz koncepcje budowy wspólnych struktur bezpieczeństwa. Artykułu oparty jest na założeniu, że Europa potrzebuje powtórnej, otwartej analizy jej problemów – symptomów przeobrażeń XXI wieku.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1502
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Refleksje, nr 1, wiosna-lato 2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M. Tomaszyk, J. Raubo I.pdf254.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.