Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1515
Title: Jaka tożsamość kulturowa dla dzisiejszej Europy?
Other Titles: Cultural identity for contemporary Europe
Authors: Skrzypczak, Katarzyna
Keywords: Kulturowa tożsamość Europy
Modele tożsamości kulturowej
Różnorodność kulturowa
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, nr 1, wiosna-lato 2010, s. 203-218
Abstract: Autorka artykułu stawia pytanie o kulturową tożsamością współczesnej Europy, a także jej postulowany kształt. Zagadnienie relacji tożsamości europejskiej do narodowej w kontekście różnorodności kulturowej na kontynencie, zostało ujęte w interdyscyplinarnej perspektywie. W artykule prezentowane są także dwa modele tożsamości kulturowej: esencjalistyczny i konstruktywistyczny, które służą za punkt wyjścia dla refleksji o podstawach europejskiej tożsamości, zarówno obecnie, jak i w przyszłości.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1515
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Refleksje, nr 1, wiosna-lato 2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K. Skrzypczak I.pdf243.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.