Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1527
Title: Opozycja antysystemowa we współczesnych państwach totalitarnych – rzeczywistość, czy abstrakcja?
Other Titles: Anti-system opposition in the present totalitarian countries - reality or abstraction?
Authors: Kontowska, Angelika
Keywords: Opozycja antysystemowa
Państwo totalitarne
Kuba
Korea Północna
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań
Citation: Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, Nr 2, jesień-zima 2010, s. 115-129
Abstract: Artykuł analizuje zagadnienie obecności opozycji antysystemowej w państwach totalitarnych. Prezentuje rozważania nad genezą totalitaryzmu, jak i jego cechami. Następnie, zdefiniowana zostaje kwestia opozycji w systemie totalitarnym. Jednocześnie uwypuklony zostaje fakt zasadniczych różnic pomiędzy opozycją w państwie demokratycznym, a totalitarnym. Następnie, analizowane jest zjawisko opozycji antysystemowej w takich krajach jak Kuba, czy Korea Północna. Powyższa analiza umożliwia odpowiedź na pytanie o warunki, jakie muszą zaistnieć w danym państwie, by możliwa była działalność opozycji.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1527
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Refleksje, nr 2, jesień-zima 2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A. Kontowska.pdf223.41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.