Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1531
Title: Polityczny islam, świecka opozycja?
Other Titles: Political islam and secular opposition?
Authors: Zobeniak, Marta
Keywords: Turcja
Turecki sekularyzm
Polityczny islam
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań
Citation: Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, Nr 2, jesień-zima 2010, s. 169-182
Abstract: W artykule dokonana została analiza, w jaki sposób rządy partii zakorzenionej w umiarkowanym islamie mogą wpłynąć na świecką demokrację w Turcji, rozwój państwa i jego relacje zewnętrzne. Argumentując, że sekularyzm w rozwiniętych demokracjach może być produktem demokracji jako takiej, tak samo, jak dzieje się to odwrotnie, w artykule utrzymuje się, iż konsolidacja demokracji może zapewniać dalszą konsolidację tureckiego sekularyzmu i trwałe dążenie w kierunku umiarkowanego politycznego islamu. Poza demokratycznymi konserwatywno-islamistycznymi aktorami i innymi czynnikami, demokratyczna konsolidacja wymaga istnienia silnych partii politycznych, by laiccy i umiarkowanie islamistyczni aktorzy mogli się równoważyć. W artykule rozważa się także, czy istnieje w Turcji realna siła opozycyjna na poziomie ogólnopaństwowym lub systemowym, skupiając się głównie na politycznym islamie. Główną tezą jest stwierdzenie, że chociaż polityczny islam jest obecnie najwyraźniejszym głosem opozycyjnym, jest także wpisany w tradycję państwową.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1531
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Refleksje, nr 2, jesień-zima 2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M. Zobeniak II.pdf242.06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.