Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/1535
Title: Autokontrola w procesie kształtowania się strategii komunikacyjnych
Authors: Surdyk, Augustyn
Glinka, Marian
Keywords: autonomizacja
autokontrola
autokorekta
osobista kompetencja komunikacyjna
Issue Date: 2002
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Series/Report no.: Językoznawstwo Stosowane nr 19;
Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej, red. Weronika Wilczyńska, ss. 273-286;
Abstract: Książka stanowi plon 2-letniego projektu badawczego zrealizowanego na Wydziale Neofilologii UAM przez zespół złożony z psychologa i filologów aż czterech specjalności językowych. Prezentuje zagadnienia ogólne (m.in. specyfilę komunikacji ustnej, kształtowanie postaw proautonomicznych i osobistej kompetencji komunikacyjnej) oraz sprawozdania z badań (dotyczące m.in. kształtowania samooceny, wrażliwości językowej, umiejętności argumentacyjnych i postawy podmiotowej).
URI: http://hdl.handle.net/10593/1535
ISBN: 83-232-1234-1
ISSN: 0137-1444
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Autokontrola w procesie kształtowania się strategii komunikacyjnych.pdf624.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.