Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/15375
Title: Problemy metodyczne w historii ekonomiki
Other Titles: About Methods in the History of Economy
Authors: Zakrzewski, Zbigniew
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 21, 1959, z. 1, s. 139-161
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/15375
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1959, nr 1 [Ruch Prawniczy i Ekonomiczny]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007 ZBIGNIEW ZAKRZEWSKI.pdf305.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.