Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/15393
Title: W przededniu kodyfikacji przestępstw gospodarczych
Other Titles: On the Eve of the Codification of Economical Crimes
Authors: Cyprian, Tadeusz
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 21, 1959, z. 2, s. 73-96.
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/15393
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1959, nr 2 [Ruch Prawniczy i Ekonomiczny]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005 TADEUSZ CYPRIAN.pdf335.56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.