Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/15452
Title: Przegląd orzecznictwa RPEiS 2, 1922, z. 2
Keywords: przegląd orzecznictwa
Issue Date: 1922
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 2, 1922, z. 2, s. 377-414
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/15452
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1922, nr 2 [Ruch Prawniczy i Ekonomiczny]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022 Przegląd orzecznictwa RPEiS 2(2), 1922.pdf415.98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.