Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/15597
Title: Przegląd orzecznictwa RPEiS 4, 1924, z. 2
Keywords: przegląd orzecznictwa
Issue Date: 1924
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 4, 1924, z. 2, s. 314-319
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/15597
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1924, nr 2 [Ruch Prawniczy i Ekonomiczny]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
015 Przegląd orzecznictwa RPEiS 4(2), 1924.pdf228.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.