Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1561
Title: Humboldt: przełamanie arystotelesowskiego modelu relacji oznaczani
Authors: Drzazgowska, Ewa
Keywords: Humboldt
Myśl
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Citation: Lingua ac Communitas, 2010, vol. 21, s. 53-78.
Abstract: Historia ludzkiej myśli nie zna gwałtownych zwrotów. Wypowiadane wreszcie prawdy dojrzewają powoli i pojawiają się w różnych uwikłaniach, co czyni niepewną ocenę, czy faktycznie zaszła zmiana. Dotyczy to także zwrotu w dziejach refleksji nad językiem: dokonanego przez Wilhelma von Humboldta (1767–1835) zwrotu w ujmowaniu relacji oznaczania. Polega on na odejściu od modelowego arystotelizmu, w którym wyrażenia oznaczają niezależne elementy myśli, te zaś z kolei – dane niezależnie rzeczy. Chcę stwierdzić, że Humboldt wyeliminował ów środkowy człon relacji: elementy myśli istniejące niezależnie od języka. Dokonał tego, wywodząc, że nie istnieją żadne pojęcia niezależne od języka, lecz raczej wszystkie są tworami czysto językowymi. Niestety – niestety z punktu widzenia badacza śledzącego rozwój namysłu nad językiem – teza ta pojawia się u Humboldta w rozmaitych uwikłaniach, które nasuwają wątpliwości co do oceny faktycznych jego zasług w wymienionym względzie
URI: http://hdl.handle.net/10593/1561
ISSN: 1230-3143
Appears in Collections:Lingua ac Communitas, 2011, Volumin 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LIN-4.pdf183.07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.